CSR (Corporate Social Responsibility)

 ’Der bliver næppe nogen fremtidig markedspositioner for virksomheder, der ikke arbejder og fokuserer på bæredygtighed, derfor har vi i Ryde Gastronomi besluttet, at gøre vores yderste for at bidrage til at tage ansvar for vores jord’

Ryde Gastronomi

I Ryde Gastronomi tager vi ansvar for bæredygtighed, mennskelig livskvalitet og bidrager til at opretholde den naturlige balance på vores jord

Vi tror på at vores arbejde med CSR er med til at

Fastholde og rekurtere medarbejdere i Ryde Gastronomi. Vi ansætter mennesker, som har værdier, der overlapper de samme værdier som Ryde Gastronomi. Nemlig: At udvise respekt, gøre sit bedste, tage ansvar, udvise medmenneskelighed.

Vi i Ryde Gastronomi såvel som vores ansatte tager et samfundsansvar – både i tale og i praksis. Derfor er CSR et helt centralt begreb i fremtidens rekruttering og fastholdelse af vores nøglemedarbejderne.

Complianceregler

Der stilles stadig flere lovkrav til virksomheders samfundsansvar. Dette omfatter krav i tilsluttede charters, certificeringer, kodeks hos brancheforeninger mv. – såkaldt soft law. Og det gælder direkte lovkrav – hard law.

Ryde Gastronomi ønsker at kunne redegøre for, hvorledes vores forretningsmodel tager højde for samfundsansvar. Vi arbejder også med stor fokus på miljø, klima, arbejdstagerrettigheder, menneskerettigheder og antikorruption.

Det er vores Ryde vigtigt at pointere, at vi alene har leverandører som har dokumenteret de samme retningslinjer indenfor CSR som os selv. Derfor har vi også primært en leverandør som har stor fokus på Danske vare.